Fuldverber

Fuldverber
Verber som kan optræde alene som verbum
(i modsætning til hjælpe- og modalverber).
Nogle kan være både fuldverbum og hjælpe-
verbum. Se også Verber, Verballed.
Ex: jeg har en hund (fuldverbum)
jeg har set en hund (hjælpeverbum).

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Hjælpeverber — Verber som bruges til dannelse af de sammensatte tider i aktiv og passiv: være, have, ville, skulle, blive, få. Se også Fuldverber og Modalverber …   Danske encyklopædi

  • Modalverber — Mådesudsagnsordene: kunne, ville, måtte, skulle, burde, turde. Forbindes med infinitiv uden at og bruges til dannelse af Verbalperipraser. Se også Hjælpever og Fuldverber. Ex: jeg skal gå nu …   Danske encyklopædi

  • Verber, — verbum Udsagnsord. Et verbum. Se også Valens, Sammensatte verber, Afledte verber. Semantisk inddeling: 1. dynamiske verber (handlingsverber) 2. statiske verber (tilstandsverber) Eller: 1. perfektive verber (slå) 2. durative verber (sove) 3.… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”